ညေန

ရစ္ဘီးကထြက္ခြာသြားတဲ့ ႀကိဳးစကိုသာျမင္ရျပီး
စြန္ကိုမျမင္ရ
အျမင့္ဆံုးထိလႊတ္တင္ ျပီးခါမွ
အျမင့္ဆံုးမွာျပတ္ေတာက္ခဲ့ရ
စကၠဴေလတံခြန္။ ။


မင္းစိုးရာ
2005

Comments

Popular posts from this blog

ေနေကာင္းလား ေကာင္းႀကီး

အူသံ

ဒါဆိုရင္မုန္႔လံုးကိုစကၠဴကပ္ၾကပါစို႔